VapeSale24:n TPD-säännösten noudattamisen periaatteet

TPD:n suuntaviivojen noudattaminen

Noudatamme tiukasti kaikkia TPD:n ohjeita, jotta varmistetaan tuotteidemme turvallisuus ja laatu. Tähän sisältyy sähköisen nesteen sisältöä, pakkauksia ja merkintöjä koskevien erityissäännösten noudattaminen.

E-neste ja nikotiinirajoitukset

E-nestemme noudattavat tiukasti TPD-korkkia, jonka nikotiinilujuus on enintään 20 mg/ml. Näin varmistetaan, että tuotteemme eivät ole vain vaatimuksia, vaan myös turvallisempi vapin kokemus.

Lastenvastaava ja Tamper-Eviden pakkaus

Kaikki e-nestemme on pakattu lapsiturvallisiin säiliöihin, jotka ovat myös varovaisia. Tämä on ratkaiseva osa sitoutumistamme turvallisuuteen, erityisesti lasten sattumanvaraisen nielemisen estämiseksi.

Selkeä ja informatiivinen merkintä

Varmistamme, että kaikki tuotteemme merkitään selkeästi, tarjoamalla tarvittavaa tietoa ainesosista, nikotiinipitoisuudesta, ja TPD:n antamat terveysvaroitukset.

Päästötesti

Testaamme perusteellisesti vapautumistuotteiden päästöjä sen varmistamiseksi, että ne eivät ole haitallisia aineita ja että ne ovat TPD-vaatimusten mukaisia.

Tuoteilmoitukset

Ennen uuden tuotteen markkinoille saattamista, toimitamme yksityiskohtaisen ilmoituksen MHRA:lle (lääketieteiden ja terveydenhuollon tuotteiden sääntelyvirasto) hyväksyttäväksi, TPD:n suuntaviivojen mukaisesti.

Asiakkaiden turvallisuus ja tyytyväisyys

Omistautumisemme TPD:n noudattamiseen korostaa sitoutumista asiakkaiden turvallisuuteen ja tyytyväisyyteen. Noudattamalla näitä normeja, varmistamme, että asiakkaamme saavat tuotteita, jotka eivät ole ainoastaan miellyttäviä vaan myös täyttävät tiukat terveys- ja turvallisuusstandardit.

Jatkuvat noudattamista koskevat toimet

Seuramme jatkuvasti sääntelyn kehitystä varmistaaksemme TPD:n ja siihen liittyvien säännösten jatkuvan noudattamisen. Tiimimme on omistautunut pysymään tietoisena ja mukauttamaan käytäntöjämme tarvittaessa korkeimpien standardien ylläpitämiseksi.

Avoimuus ja koulutus

VapeSale24 uskoo avoimuuteen ja asiakaskasvatukseen. Tarjoamme yksityiskohtaisia tietoja TPD:n vaatimustenmukaisuudesta tuotteillamme ja verkkosivuillamme ja autamme asiakkaita tekemään tietoon perustuvia valintoja.

Raportointi ja seuranta

Raportoimme aktiivisesti TPD:n vaatimustenmukaisuuteen liittyvistä kysymyksistä ja seuraamme tuotteitamme markkinoille saattamisen jälkeen varmistaaksemme jatkuvan turvallisuuden ja noudattamisen.

Meidän TPD Conliance Policy on olennainen tehtävämme tarjota turvallisia, laadukkaita vapin tuotteita. Ymmärrämme näiden säännösten merkityksen kuluttajien suojelemisessa ja olemme sitoutuneet ylläpitämään niitä kaikissa liiketoimintamme osissa.

Tarkempia tietoja TPD Compliance Policy, löydät verkkosivustolla Täällä .