VapeSale24:s TPD-efterlevnadspolicy

Efterlevnad av TPD:s riktlinjer

Vi följer strikt alla TPD-riktlinjer för att garantera säkerheten och kvaliteten på våra produkter. Detta inkluderar att följa specifika bestämmelser om e-vätskeinnehåll, förpackning och märkning.

Begränsningar för e-vätska och nikotin

Våra e-vätskor håller sig strikt till TPD-locket på maximalt 20 mg/ml nikotinstyrka. Detta säkerställer att våra produkter inte bara är kompatibla utan också ger en säkrare vapingupplevelse.

Barnsäker och manipuleringssäker förpackning

Alla våra e-vätskor är förpackade i barnsäkra behållare som också är manipuleringssäkra. Detta är en avgörande aspekt av vårt engagemang för säkerhet, särskilt när det gäller att förhindra oavsiktlig förtäring av barn.

Tydlig och informativ märkning

Vi säkerställer att alla våra produkter är tydligt märkta och tillhandahåller nödvändig information om ingredienserna, nikotininnehållet och hälsovarningar som föreskrivs av TPD.

Utsläppstestning

Vi utför noggranna tester av utsläpp från våra vapingprodukter för att säkerställa att de är fria från skadliga ämnen och uppfyller TPD-kraven.

Produktmeddelanden

Innan vi släpper ut en ny produkt på marknaden skickar vi en detaljerad anmälan till MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) för godkännande, i enlighet med TPD-riktlinjerna.

Kundsäkerhet och nöjdhet

Vårt engagemang för efterlevnad av TPD understryker vårt engagemang för kundernas säkerhet och tillfredsställelse. Genom att följa dessa standarder säkerställer vi att våra kunder får produkter som inte bara är njutbara utan också uppfyller rigorösa hälso- och säkerhetsstandarder.

Pågående efterlevnadsinsatser

Vi övervakar kontinuerligt utvecklingen av lagstiftningen för att säkerställa kontinuerlig efterlevnad av TPD och relaterade regelverk. Vårt team är dedikerade till att hålla sig informerade och anpassa vår praxis efter behov för att upprätthålla högsta standard.

Transparens och utbildning

VapeSale24 tror på transparens och kundutbildning. Vi tillhandahåller detaljerad information om TPD-efterlevnad på våra produkter och hemsida, vilket hjälper våra kunder att göra välgrundade val.

Rapportering och övervakning

Vi rapporterar aktivt alla problem relaterade till TPD-efterlevnad och övervakar våra produkter efter marknaden för att säkerställa kontinuerlig säkerhet och efterlevnad.

Vår TPD-efterlevnadspolicy är en integrerad del av vårt uppdrag att tillhandahålla säkra, högkvalitativa vapingprodukter. Vi förstår vikten av dessa regler för att skydda konsumenter och är angelägna om att upprätthålla dem i alla aspekter av vår verksamhet.

För mer detaljerad information om vår TPD-efterlevnadspolicy, besök webbplatsen här.