VapeSale24 TPD vastavuseeskirjad

TPD juhiste järgimine

Järgime rangelt kõiki TPD juhiseid, et tagada meie toodete ohutus ja kvaliteet. See hõlmab e-vedeliku sisu, pakendamise ja märgistamise erieeskirjade järgimist.

E-vedeliku ja nikotiini piirangud

Meie e-vedelikud peavad rangelt kinni TPD piirmäärast, mille nikotiinisisaldus on maksimaalselt 20 mg/ml. See tagab, et meie tooted ei vasta mitte ainult nõuetele, vaid pakuvad ka ohutumat veipimise kogemust.

Lastekindel ja rikkumiskindel pakend

Kõik meie e-vedelikud on pakendatud lastekindlatesse anumatesse, mis on ka võltsimiskindlad. See on meie ohutusele pühendumise ülioluline aspekt, eriti laste poolt juhusliku allaneelamise ärahoidmisel.

Selge ja informatiivne märgistus

Tagame, et kõik meie tooted on selgelt märgistatud, pakkudes vajalikku teavet koostisosade, nikotiinisisalduse ja terviseohu hoiatuste kohta vastavalt TPD-le.

Heitkoguste testimine

Teostame oma aurustitoodete heitkoguste põhjalikku testimist, et veenduda, et need ei sisalda kahjulikke aineid ja vastavad TPD nõuetele.

Tooteteatised

Enne uue toote turule laskmist esitame TPD juhiste kohaselt MHRA-le (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) kinnitamiseks üksikasjaliku teatise.

Kliendi turvalisus ja rahulolu

Meie pühendumus TPD järgimisele rõhutab meie pühendumust klientide ohutusele ja rahulolule. Nendest standarditest kinni pidades tagame, et meie kliendid saavad tooteid, mis pole mitte ainult nauditavad, vaid vastavad ka rangetele tervise- ja ohutusstandarditele.

Käimasolevad jõupingutused vastavuse tagamiseks

Jälgime pidevalt regulatiivseid arenguid, et tagada TPD ja sellega seotud eeskirjade pidev järgimine. Meie meeskond on pühendunud kursis hoidmisele ja oma tavade kohandamisele vastavalt vajadusele kõrgeimate standardite säilitamiseks.

Läbipaistvus ja haridus

VapeSale24 usub läbipaistvusse ja klientide harimisse. Pakume üksikasjalikku teavet TPD vastavuse kohta oma toodetel ja veebisaidil, aidates klientidel teha teadlikke valikuid.

Aruandlus ja seire

Anname aktiivselt teada kõikidest TPD vastavusega seotud probleemidest ja jälgime oma tooteid pärast turustamist, et tagada jätkuv ohutus ja vastavus.

Meie TPD vastavuspoliitika on lahutamatu osa meie missioonist pakkuda ohutuid ja kvaliteetseid aurustamistooteid. Mõistame nende eeskirjade tähtsust tarbijate kaitsmisel ja oleme pühendunud nende järgimisele oma äritegevuse igas aspektis.

Üksikasjalikuma teabe saamiseks meie TPD vastavuseeskirjade kohta külastage veebisaiti siin.