Πολιτική Συμμόρφωσης TPD του VapeSale24

Συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές TPD

Τηρούμε αυστηρά όλες τις οδηγίες TPD για να εγγυηθούμε την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων μας. Αυτό περιλαμβάνει τη συμμόρφωση με ειδικούς κανονισμούς σχετικά με το περιεχόμενο, τη συσκευασία και την επισήμανση ηλεκτρονικών υγρών.

Περιορισμοί E-Liquid και Nicotine

Τα ηλεκτρονικά υγρά μας τηρούν αυστηρά το ανώτατο όριο TPD με μέγιστη περιεκτικότητα νικοτίνης 20 mg/ml. Αυτό διασφαλίζει ότι τα προϊόντα μας όχι μόνο είναι συμβατά, αλλά εξυπηρετούν και μια ασφαλέστερη εμπειρία ατμίσματος.

Συσκευασία ανθεκτική στα παιδιά και σε παραβιάσεις

Όλα τα ηλεκτρονικά υγρά μας είναι συσκευασμένα σε δοχεία ανθεκτικά για παιδιά που είναι επίσης προφανή για παραποίηση. Αυτή είναι μια κρίσιμη πτυχή της δέσμευσής μας για την ασφάλεια, ιδιαίτερα στην πρόληψη της τυχαίας κατάποσης από παιδιά.

Σαφής και ενημερωτική επισήμανση

Διασφαλίζουμε ότι όλα τα προϊόντα μας φέρουν σαφή σήμανση, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά, την περιεκτικότητα σε νικοτίνη και τις προειδοποιήσεις για την υγεία, όπως ορίζονται από την TPD.

Δοκιμές εκπομπών

Πραγματοποιούμε διεξοδικές δοκιμές των εκπομπών από τα προϊόντα ατμίσματος μας για να διασφαλίσουμε ότι είναι απαλλαγμένα από επιβλαβείς ουσίες και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις TPD.

Ειδοποιήσεις προϊόντων

Πριν από τη διάθεση ενός νέου προϊόντος στην αγορά, υποβάλλουμε μια λεπτομερή ειδοποίηση στον MHRA (Ρυθμιστικός Οργανισμός Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας) για έγκριση, σύμφωνα με τις οδηγίες TPD.

Ασφάλεια και ικανοποίηση πελατών

Η αφοσίωσή μας στη συμμόρφωση με το TPD υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας για την ασφάλεια και την ικανοποίηση των πελατών. Με την τήρηση αυτών των προτύπων, διασφαλίζουμε ότι οι πελάτες μας λαμβάνουν προϊόντα που δεν είναι μόνο ευχάριστα αλλά πληρούν και αυστηρά πρότυπα υγείας και ασφάλειας.

Συνεχείς προσπάθειες συμμόρφωσης

Παρακολουθούμε συνεχώς τις ρυθμιστικές εξελίξεις για να διασφαλίσουμε τη συνεχή συμμόρφωση με το TPD και τους σχετικούς κανονισμούς. Η ομάδα μας είναι αφοσιωμένη στο να ενημερώνεται και να προσαρμόζει τις πρακτικές μας όπως απαιτείται για να διατηρήσει τα υψηλότερα πρότυπα.

Διαφάνεια και Εκπαίδευση

Το VapeSale24 πιστεύει στη διαφάνεια και την εκπαίδευση των πελατών. Παρέχουμε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση με το TPD στα προϊόντα και τον ιστότοπό μας, βοηθώντας τους πελάτες μας να κάνουν ενημερωμένες επιλογές.

Αναφορά και παρακολούθηση

Αναφέρουμε ενεργά τυχόν ζητήματα που σχετίζονται με τη συμμόρφωση με το TPD και παρακολουθούμε τα προϊόντα μας μετά τη διάθεση στην αγορά για να διασφαλίσουμε τη διαρκή ασφάλεια και συμμόρφωση.

Η Πολιτική Συμμόρφωσης με το TPD είναι αναπόσπαστο κομμάτι της αποστολής μας να παρέχουμε ασφαλή, υψηλής ποιότητας προϊόντα ατμίσματος. Κατανοούμε τη σημασία αυτών των κανονισμών για την προστασία των καταναλωτών και δεσμευόμαστε να τους τηρούμε σε κάθε πτυχή της επιχείρησής μας.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική συμμόρφωσης με το TPD, επισκεφτείτε τον ιστότοπο εδώ.